EXPOSICIÓN PÚBLICA – CENSO MUNICIPAL DE ANIMALES DE COMPAÑÍA